งานติดตั้ง

  รับงานติดตั้ง ระบบไฟฟ้า
- ไฟฟ้าแสงสว่างใน โรงงานอาคาร
- ติดตั้ง เดินสายไฟฟ้าโรงงาน
- เครื่องจักร
- ไฟฟ้าระบบ instrument
- ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย
- Inverter
Visitors: 68,838